Ga verder naar de inhoud

Diagnose en genezingskansen

Zoals bij vele andere kankers geldt ook hier: hoe vroeger de diagnose, hoe groter de kans op genezing. Een goede prognose hangt immers samen met het groeistadium waarin de tumor zich bevindt. Maar ook de plaats van ontstaan speelt een rol. Als dat bijvoorbeeld ter hoogte van de stembanden is, waar weinig lymfevaten in de buurt liggen, duurt het meestal lang eer er uitzaaiingen komen. Bovendien geeft het kleinste gezwel op die plaats vaak snel aanleiding tot klachten zoals heesheid en een verandering van stem. Heeft de tumor zich echter op de strotklep genesteld, een omgeving waar het stikt van de lymfevaten, dan ziet het er minder hoopvol uit.

Het leeuwendeel van de hoofd- en halskankerpatiënten heeft lange tijd geen duidelijke klachten. Zo heeft iedereen weleens last van gezwollen klieren in de hals, maar in sommige gevallen wijzen die op een keeltumor. Ook plotse heesheid, je vaak verslikken, pijn bij het ademen, neusbloedingen, zwelling van de kaak kunnen symptomen blijken te zijn. Het loont dat tandartsen en huisartsen extra alert zijn. Zij kunnen indien nodig doorverwijzen naar een neus-keel-oorspecialist, die verschillende technieken kent voor verder onderzoek. Blijkt daaruit dat er een afwijking is, dan volgt er een biopsie, de verwijdering van een stukje gezwelweefsel. Blijkt dat kwaadaardig, dan kunnen radiografische onderzoeken zoals een scan of echografie meer uitsluitsel geven over de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen.

Wie een nog beperkte tumor heeft op een van de gunstigere ontstaansplaatsen heeft 80 tot 90 procent op genezing. Vaak volstaat het dan de tumor lokaal te bestralen of chirurgisch te verwijderen. De artsen spreken dan van een curatief stadium. Ook een goede algehele gezondheidstoestand van de patiënt vergroot zijn of haar kansen. Mensen met een hoog nicotine- en/of alcoholgebruik lijden vaak nog aan andere problemen: hart- en vaataandoeningen, suikerziekte, enzovoort. Dat heeft gevolgen voor hoe goed ze de kankerbehandeling kunnen verdragen, en of die überhaupt ten volle kan worden gegeven.

“Hoofd- en halstumoren bevinden zich op cruciale plaatsen: waar we ademhalen, eten en drinken. Veel van onze patiënten leden daardoor al uitgesproken gewichtsverlies voor de diagnose.”

— Professor Sandra Nuyts

Sowieso staat er voor elke patiënt een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, sociaal werkers, trajectbegeleiders en andere zorgverleners klaar. Elk van hen levert eigen inzichten, waardoor de patiënt een optimaal behandelplan krijgt.

“Zeker vrouwelijke patiënten zeggen me vaak hoe moeilijk ze het vinden dat ze de gevolgen van de ziekte letterlijk niet kunnen verstoppen. Ze hebben littekens in het gezicht of kunnen moeilijker eten, drinken en praten. Daarom is een gedragen revalidatie zo belangrijk. Elk van de zorgverleners staat met zijn of haar expertise klaar om deze kwetsbare patiënten op te vangen.”

— Professor Ann Goeleven

Steun de strijd tegen hoofd- en halskanker

  • U kunt het verschil maken voor patiënten die weer moeten leren spreken, eten en/of slikken.
  • U kunt hun kansen op nieuwe levenskwaliteit vergroten.
  • U kunt de onderzoekers die beslissende duw in de rug geven.
  • U kunt preventie bij jonge mensen mogelijk maken.