Ga verder naar de inhoud

Ontstaan

Net zoals bij andere types van kanker ontstaan hoofd- en halstumoren doordat cellen zich ongecontroleerd vermeldigvuldigen en uitgroeien tot een kwaadaardig gezwel. 90 procent van deze specifieke tumoren ontstaat in slijmvliescellen door een complex samenspel van factoren.

We hebben het meestal niet in de hand of en wanneer we kanker krijgen, maar in het geval van hoofd- en halskanker is het onomstotelijk bewezen dat voor de meeste subtypes roken en drinken risicofactoren zijn. Doe je een van beide geruime tijd, dan onstaat er chronische irritatie van de slijmvliezen en verhoogt de kans op hoofd- en halskanker aanzienlijk. Doe je beide tegelijk dan wordt het risico ten opzicht van iemand die niet rookt en drinkt zelfs tot 40 keer groter. Slechte mondhygiëne en blootstelling aan houtstof, fijn stof, asbest of teveel zon kunnen ook schadelijke effecten hebben.

“Slijmvlies is snel delend weefsel omdat het in contact staat met de buitenwereld, daardoor beschadigd geraakt en dus geregeld moet worden vervangen. Als er op het slijmvlies langdurig sigarettenrook inwerkt, gaan de cellen zich nog meer dan anders delen en dat is de voorloper van invasief kwaad. De volgende stap is dan inderdaad een in volume toenemend gezwel op één bepaalde plaats in de slijmvliezen van het hoofd-halsgebied. Als bovendien tumorcellen terechtkomen in een van de vele, vlakbij gelegen lymfe- of bloedvaten kan dat uitzaaiingen in de rest van het lichaam veroorzaken.”

— Professor Vincent Vander Poorten

De laatste tien jaar kwamen oncologen erachter dat ongeveer een derde van de orofarynx-kankers ontstaat door het humaan papillomvirus, kort HPV, hetzelfde virus dat de kans op baarmoederkanker verhoogt. Het verschil is natuurlijk dat artsen in de baarmoeder een uitstrijkje kunnen nemen. In de keel kan dat niet. Het stemt wel hoopvol dat jongeren nu op grote schaal tegen het HPV-virus worden gevaccineerd en dat tumoren veroorzaakt door HPV vaak beter te genezen zijn dan die veroorzaakt door roken en/of drinken.

"Omdat roken en drinken zulke risicofactoren zijn, bevindt een deel van onze patiënten zich in de minder gefortuneerde laag van de bevolking. Hun algemene gezondheidstoestand is vaak niet gunstig en hun verslavingen hebben soms geleid tot gebroken relaties – allemaal factoren die het herstelproces niet bevorderen."

— Professor Paul Clement