Ga verder naar de inhoud

(Na)zorg en levenskwaliteit

Bewustwording

Hoofd- en halskankerpatiënten belanden vaak in isolement, niet alleen door de zichtbare gevolgen die ze van de ziekte dragen, maar ook om dat algemene bevolking zich weinig bewust is van de frequentie, ernst en impact ervan. 27 juli is weliswaar uitgeroepen tot de Werelddag Hoofd-Halskanker, maar er zijn veel meer initiatieven nodig om het brede publiek attent te maken op de ziekte en de manier waarop die het leven van patiënten vaak voorgoed hertekent. Ook hierin kan het fonds een rol spelen.

Extra psychosociale ondersteuning

De kans dat mensen genezen van hoofd- en halskanker als ze tijdens hun behandeling stoppen met roken, verschilt dag en nacht van de kans die lotgenoten hebben die hun verslaving geen halt toe roepen. Het blijft echter een grote uitdaging voor veel patiënten, die vaak uit minder gefortuneerde milieus komen of met andere problemen af te rekenen hebben. Daarom pleit onder meer professor Paul Clement voor meer psychosociale begeleiding voor mensen die moeite hebben met stoppen met roken, drinken of andere slechte levensgewoontes. Er is op dat vlak nog heel veel te winnen, weet hij.

Financieel bijspringen

Een van de concrete ambities van Walter en Carla Vandeputte is om kansarme lotgenoten te helpen door de vele ziekenhuisfacturen of de dure hulpmiddelen mee te helpen betalen. Sociaal werker Lut Van Cauwenbergh weet hoezeer zo’n financieel duwtje in de rug soms nodig is. “Het gebeurt dat ik op bedelronde moet, gewoon om de sondevoeding van patiënten te betalen of om ervoor te zorgen dat ze naar een hersteloord van de mutualiteit kunnen. Zelf kunnen ze die paar honderd euro’s onmogelijk ophoesten, ook al heeft hun genezing daar alle baat bij. De steun van het fonds kan hier dus echt het verschil make